Η παραλαβή της πρώτης μεγάλης παρτίδας στο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

Σήμερα θα γίνει η παραλαβή των εμβολίων Covid-19 από το Φαρμακείο της
Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, η παραλαβή των εμβολίων θα
πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτη και ώρα 16:45 περίπου.