ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΗΘΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι γνωστή στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλο τοκόσμο η τεράστια συμβολή του καθηγητή κ. Πέτρου Θέμελη στον Πολιτισμό και ειδικά στην ανάδειξη της Αρχαίας Μεσσήνης. Συνεπώς δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα παρά μόνο να πούμε ότι: Αποτελεί μέγιστη τύχη για τη Μεσσηνία την Πελοπόννησο και την Ελλάδα το ότι υπάρχει ο Πέτρος Θέμελης.
Ασφαλώς θα διαβάσατε τι ζητά από την αυτοδιοίκηση,τοπική και περιφερειακή, να υλοποιηθούν ο καθηγητήςκ. Πέτρος Θέμελης, επισημαίνοντας ότι πλησιάζει ο καιρόςγια να ολοκληρώσει την πολύτιμη αποστολή καιπροσφορά του…
Συγκεκριμένα όπως ασφαλώς γνωρίζετε προτείνειδέκα έργα τα οποία χαρακτηρίζει ως “έργα επιβίωσηςτης Αρχαίας Μεσσήνης”. Φυσικά δεν είναι όλα με την στενή έννοια του όρου αρμοδιότητας της Περιφέρειας .
Αναλυτικάο καθηγητής κ. Πέτρος Θέμεληςσημειώνει συγκεκριμένα: “Ύστερα από τριάντα τέσσερα (34)έτη συνεχούς εθελοντικής εργασίας στην ανασκαφή τηςαρχαίας Μεσσήνης, στην αναστήλωση του μνημειακού τηςσυνόλου, στην ανάδειξή και στη μελέτη τους, επειδήαισθάνομαι να με βαραίνουν τα ογδόντα πέντε (85) έτη τηςηλικίας μου, και πριν εγκαταλείψω οριστικά το έργο αυτό τηςΑρχαιολογικής Εταιρείας που μου έκανε την τιμή να με όρισεισόβιο επιστημονικό διευθυντή, επανέρχομαι για πολλοστήφορά σε ένα θέμα καίριο για την περαιτέρω ανάπτυξη,ανάδειξη και αιώνια, θα έλεγα, επιβίωση του αρχαιολογικούχώρου της αρχαίας Μεσσήνη. Εννοώ το θέμα των τεχνικώνκυρίως έργων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της τοπικήςαυτοδιοίκησης του νομού Μεσσηνίας και στην ΠεριφέρειαΠελοποννήσου. Απευθύνομαι εκ νέου στους αρμόδιουςαιρετούς άρχοντες, δημάρχους και περιφερειάρχες ναστρέψουν το ενδιαφέρον τους και προς τη σταδιακή μελέτη καιλύση ορισμένων απλών αλλά καίριων προβλημάτων, όπωςαρμόζει σε αρχαιολογικό χώρο με την επισκεψιμότητα, τηνεμβέλεια και τη δυναμική της αρχαίας Μεσσήνης ενός έργου μεοικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις:
1. Ανανέωση της πεπαλαιωμένης και χαώδους οδικήςσήμανσης προς τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίαςΜεσσήνης.
2. Βελτίωση του επικίνδυνου οδικού δικτύου που οδηγεί απότην έδρα του Δήμου Μεσσήνης προς τη Λάμπαινα και μέσωΑρσινόης και Μαυρομματίου στον αρχαιολογικό χώρο τηςαρχαίας Μεσσήνη.
3. Εφαρμογή της οδικής μελέτης παράκαμψης της ΑρκαδικήςΠύλης, η μεσαία παραστάδα της οποίας απειλείται μεκατάρρευση και αναμένει εναγωνίως την αναστύλωσή τηςμετά την απομάκρυνση της οδού από το εσωτερικό της..
4. Εφαρμογή της εγκεκριμένη και χρηματοδοτημένης μελέτηςκατασκευής κόμβου στην άκρως επικίνδυνη ανηφορικήτσιμεντοστρωμένη οδό, ευρισκόμενη αμέσως δυτικά τουαρχαιολογικού Μουσείου αρχαίας Μεσσήνης.
5. Ολοκλήρωση της κατασκευής χώρου στάθμευσης οχημάτωνμεταξύ Μουσείου και αρχαιολογικού χώρου, την οποία έχειαναλάβει, και χρηματοδοτηθεί προς τούτο, ο ΔήμοςΜεσσήνης
6. Υπογειοποίηση των απαράδεκτων αισθητικά και πολλαπλάεπικίνδυνων ξύλινων στύλων του δικτύου ηλεκτροφωτισμο.
7. Έκδοση από τον αρμόδιο Δήμο Μεσσήνης των αποφάσεωνοριοθέτησης των οικισμών Μαυρομματίου και Αρσινόης,αναγκαίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ορισμούτων ζωνών Α και Β προστασίας του αρχαιολογικού χώρουτης αρχαίας Μεσσήνης και συμπλήρωσης του σχετικούφακέλου κήρυξής της ως μνημείου Παγκόσμιας ΠολιτιστικήςΚληρονομιάς από την UNESCO.
8. Αναδάσωση της Ιθώμης, ενός όρους που αποτελεί αυτόκαθεαυτό ένα υψίστης σημασίας ιστορικό και αρχαιολογικόμνημείο της φύσης πέρα από το γεγονός ότι περιλαμβάνεια) την ιστορική Παλαιά Μονή Βουλκάνο (προσκύνημα τωναπανταχού Μεσσήνιων) με τοιχογραφίες των αδελφώνΜόσχου στο ναό της Παναγίας Βουλκανίωτισσας καθώς καιτο ιερό του Δία Ιθωμάτα, β) τον αναστηλωμένο ναό της θεάςτου τοκετού Ειλειθυίας και τον Θάλαμο των Κουρητών, γ) τοιερό της θεάς Αρτέμιδος Λιμνάτιδος με το ναό της θεάς καιτα προσκτίσματά του.
9. Αντιπλημμυρικά έργα παράλληλα με τα έργα αναδάσωσηςτης Ιθώμης για να μη βιώσουμε ξανά μια δεύτερηκαταστροφική πλημμύρα όπως αυτή του Σεπτεμβρίου 2016.
10. Διάνοιξη περιφερειακής οδού πυροπροστασίας πέριξ τουαρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης για τηναπρόσκοπτη κυκλοφορία των πυροσβεστικών οχημάτων.
11. Μελέτη και ανέγερση χώρων υγιεινής και στο νότιο πέραςτου αρχαιολογικού χώρου για την εξυπηρέτηση τωνεπισκεπτών που ταλαιπωρούνται αφάνταστα, όνταςαναγκασμένοι να επιστρέψουν (ιδιαίτερα σε περιόδουςκαύσωνα) στην είσοδο του χώρου, όπου βρίσκονται οιμοναδικές τουαλέτες, διανύοντας μακρύ ανηφορικό δρόμο.
12. Λειτουργία επιτέλους του αναψυκτηρίου του αρχαιολογικούχώρου που παραμένει κλειστό επί τρία και πλέον χρόνια!!Οι δικές μου αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες περιορίζονται στηνανασκαφική έρευνα του αρχαιολογικού χώρου και τηναναστύλωση των μνημείων με παράλληλη μελέτη καιδημοσίευση των ευρημάτων.
Ο αρχαιολογικός χώρος καθώςκαι το Μουσείο παραχωρήθηκαν επισήμως το 1999/2000 απότην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία στο ΥπουργείοΠολιτισμού (=ΕΦΑ Μεσσηνίας) για λειτουργία, φύλαξη,προστασία και οικονομική εκμετάλλευση”.
Με βάση τα ανωτέρω παρότι όπως τονίσαμε δεν είναι όλα με την στενή έννοια του όρου αρμοδιότητας της Περιφέρειας .
Σας ρωτάμε :
1. Τι έχετε σκοπό να πράξετε ώστε αυτά που είναι αρμοδιότητας της Περιφέρειας να υλοποιηθούν άμεσα ;
2. Τα υπόλοιπα που είναι είτε αρμοδιότητας Δημοτικής ή του Υπουργείου πως σκέπτεστε να συμβάλετε ώστε και αυτά να υλοποιηθούν;
3. Συμφωνείτε να γίνει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο οποίο να κληθεί να αναπτύξει όλα όσα αναφέρει στην επιστολή του ο καθηγητής κ. Πέτρος Θέμελης και στο τέλος της συνεδρίασης να βραβευθεί από την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το πολύ μεγάλο έργο του και τη πολύ μεγάλη προσφορά του;

Οι επερωτώντες και προτείνοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Θανάσης Πετράκος
Δημοσθένης Δρούγκας