Πρόβλημα στην πλατφόρμα για τα υπερχρεωμένα, ζητείται παράταση των προθεσμιών

την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα παρατείνονται οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη ζητάει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα, ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δημήτρης Βερβεσός επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων.

«Όπως διαπίστωσαν και εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και του Υπουργείου στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) που διοργάνωσε ο ΔΣΑ την Πέμπτη 10-12-2020 ο ΔΣΑ, στην εν λόγω διαδικασία αποκαλύφθηκαν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, δικονομικά και νομικά ζητήματα (άρση απορρήτου μελών οικογενείας αιτούντων), που καθιστούν την έγκαιρη και νομότυπη υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, εντός των προβλεπόμενων εκ του νόμου ασφυκτικών προθεσμιών, αδύνατη» σημειώνεται.

Με δεδομένο πως η «μη προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων για τους πολίτες καθ’ ότι η αίτηση υπαγωγή τους στο ν. 3869/10 θα λογιστεί ως μηδέποτε ασκηθείσα, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας ζήτησε να εκδοθεί άμεσα νέα διορθωτική Κ.Υ.Α. και να παραταθούν οι προβλεπόμενες εκ του αρθ. 4Δ ν. 4745/2020 καταληκτικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων».