ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-9-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Ακροατήριο του Εφετείου Καλαμάτας, με θέματα:
1/ Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με τις εργασίες της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που έγινε στην Καβάλα στις 9-10-11 Σεπτεμβρίου 2022.
2/ Οικονομικός απολογισμός πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 καθώς και έγκριση αποφάσεων οικονομικού χαρακτήρα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Κ.
3/ Αναφορά από τους Δικηγόρους των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους καθώς και για τα ευρύτερα θέματα που τους απασχολούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ