Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσσήνης

Συνεδριάζει για την 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» που θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 375/39167/02.06.2022, στις 22 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και με ώρα 19:30, για την λήψη απόφασης στα Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αλλαγή χρήσης αποθήκης Α.Σ.Ο. ( χρηματοδότηση από ΕΠΑΝΕΚ)
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης έργου, Αξιολόγησης και εγγραφών για το 1ο ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
3. Έγκριση πρωτοκόλλου του Εντέκατου (11ου) Τριμηνιαίου Λογαριασμού Περιόδου από 01.01.2022 έως 31.03.2022 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμό 19SYMV004535199 2019-02-28 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεσσήνης και της Αναδόχου Εταιρείας ‘‘Waste Water & Energy ΙΚΕ’’
4. Έγκριση πρωτοκόλλου του Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακής Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μεσσήνης, για την περίοδο από 01.01.2022 έως 31.03.2022
5. Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων
6. Έγκριση εκμίσθωσης και καθορισμός κοινόχρηστου χήρου για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022
8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2022