ΚΟΡΙΝΘΟΣ: “ΕΡΗΜΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ” Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ…

…σύμφωνα με τον επιτυχημένο χαρακτηρισμό που της απονέμει το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας στα πλαίσια της συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης του

Περισσότερα