Πρόβλημα στην πλατφόρμα για τα υπερχρεωμένα, ζητείται παράταση των προθεσμιών

την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα παρατείνονται οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για τις εκκρεμείς υποθέσεις

Περισσότερα