Βασιλόπουλος: “Δεν μπορεί να κλείσει η Μαραθόλακκα μέχρι την κεντρική διαχείριση …

Το θέμα της μαραθόλακκα και της αποθήκευσης του αδρανοποιημένου υπολείμματος είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πάρα πολλές φορές και στο Δημοτικό συμβούλιο, περιφερειακό και σε συζητήσεις και συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί νομίζω το έχουμε εξαντλήσει.

Έχουμε αναφερθεί ότι η μαραθόλακκα θεωρείται σύμφωνα με το ΜΠΕΣΤΝΤΑ χώρος μεταβατικής διαχείρισης, που σημαίνει αυτό δεν μπορεί να κλείσει.

Η μαραθόλακκα μπορεί να κλείσει μόνο αν φράξει ο χώρος και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα διαφορετικά δεν μπορεί να κλείσει με μάλλον τρόπο, μέχρι να ξεκινήσει η κεντρική διαχείριση η μαραθόλακκα πρέπει να λειτουργεί

Τώρα αν πρέπει τα δέματα να φύγουν από κει όχι είναι μία άλλη μία άλλη κουβέντα, συζήτηση νομίζω ότι αυτό έχω πει και το έχω πει αναλυτικά ότι έχουμε υποχρέωση, μόλις ξεκίνησε η κεντρικη διαχείριση να μεταφέρουμε το μεγαλύτερο μέρος των δεμάτων και γίνει μία συνολική αποκατάσταση του συγκεκριμένου χώρου.

Από εκεί και πέρα όσο αφορά την αποθήκευσης δεμάτων και τα στραγγίδια και ότι δήποτε άλλο που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή το έχουμε συζητήσει το θέμα επαναλιμένος, κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε συνεχώς βελτιώνουμε διαδικασίες, ήδη τοποθετήσαμε αυτές τις μέρες μια επιπλέον δεξαμενή συλλογής στραγγίδιων.

Κάνουμε ότι μπορούμε Λοιπόν για να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία και προφανώς η διαδικασία σε σχέση με πριν από πριν από 3-4 χρόνια δεν έχει σχέση με το σήμερα, σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη