Επικοινωνία με τον Συνήγορο του Δημότη και της Επιχείρησης

Σύμφωνα με την από 6.11.2020 Αριθ. Πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. Κ.Α : 71342 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και συμ. με το άρθρο 1.2 , ο Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης εφαρμόζοντας την Κ.Α καλεί τους δημότες να επικοινωνούν υποχρεωτικά στα τηλέφωνα 2721360811 ή στο 6947429439 ή στο email symparastatis@kalamata.gr.

Όσες υποθέσεις εκκρεμούν πριν την έκδοση της Κ.Α. (την 06.11.2020) και εφαρμογή αυτής από την 09.11.2020, ο ΣτΔΕ θα επικοινωνήσει προσωπικά με τους τις ενδιαφερομένους-ες.