Ο ισολογισμός Δήμου Καλαμάτας έτους 2019

Τον ισολογισμό του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019 υπέγραψε ο Δήμαρχος. Τα βασικά στοιχεία του ισολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2019 έχουν ως εξής:

Χρηματικά διαθέσιμα: 14.236.276,89 ευρώ, έναντι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 2.989.645,60 ευρώ.

Ο Ισολογισμός στάλθηκε στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Νόμος 3463/2006) όπως αυτές ισχύουν.

Μπορείτε ΕΔΩ να δείτε τον ισολογισμό έτους 2019 του Δήμου Καλαμάτας.