Στρεβλώσεις της δασικής νομοθεσίας που δημεύουν περιουσίες

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων αποκαλύπτει τις στρεβλώσεις της δασικής νομοθεσίας λόγω των οποίων δημεύονται οι περιουσίες χιλιάδων Ελλήνων

Περισσότερα