«Ενημέρωση για δράσεις χρηματοδότησης αγροδιατροφικού τομέα»

Σας ενημερώνουμε ότι στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας για την ενημέρωση ενδιαφερομένων αγροτών, μεταποιητών κλπ., ως προς τις επικείμενες δράσεις χρηματοδότησης στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ειδικότερα η ενημέρωση θα αφορά στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022, στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στα προγράμματα Ενίσχυσης μέσω Κοινοτικών Κανονισμών.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 23/9/2022 έως την Τρίτη 27/9/2022 κατά τις ώρες 18:00 – 21:00.