Σχεδόν 990.000 οι άνεργοι και μόνο 1 στους 9 με επίδομα ανεργίας!!

Κοντά στους 990.000 ανέρχονται οι άνεργοι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ που αφορούν την εγγεγραμμένη ανεργία για τον μήνα Οκτώβριο του 2021. Συγκεκριμένα συνολικά οι άνεργοι (αναζητούντες και μη αναζητούντες εργασία) ανέρχονται σε 987.763, εκ των οποίων, οι 976.699 εντάσσονται στην κατηγορία αναζητούντων εργασία και oι 11.064 στην κατηγορία μη αναζητούντων εργασία.

 

Από τους 976.699, οι 575.801 (ποσοστό 58,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 400.898 (ποσοστό 41,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 341.900 (ποσοστό 35,01%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 634.799 (ποσοστό 64,99%).

 

Οι άνεργοι τον Οκτώβριο (987.763), έχουν αυξηθεί έναντι αυτών  του Σεπτέμβρη (947.292) κατά +40.471 ή κατά +4,27%.

 

Το επίδομα ανεργίας για τον μήνα Οκτώβριο έλαβαν 104.184, δηλαδή μόλις 1 στους 9 άνεργους.